Counseling / Kunstzinnige therapie


Beter worden met kunst. Hoe kán dat?

Door te kiezen voor kunstzinnige therapie, kies je ervoor zélf actief te zijn. Creatief/scheppend bezig zijn, door te schilderen, tekenen, boetseren. Je gezondheid wordt bevorderd door te werken aan dingen, die je van nature juist minder in je hebt: heb je een hoge bloeddruk dan schilder je bijvoorbeeld een rustig blauwe lucht of zee, met langzame penseelstreek. Heb je lage bloeddruk dan schilder je rood met bewegelijke, ronddraaiende beweging. Vuur in een vulkaan? En groen schilderen bevordert evenwicht tussen uitersten, vooral als je het laat 'groeien' uit licht (geel) en donker (blauw). Zoals gras in een glooiend landschap.

Hoe wérkt het?

In de antroposofische geneeskunde werken we met het beïnvloeden van de wisselwerking tussen je fysieke lichaam, je levenskrachtenlichaam (energie) én je astraallichaam (o.a. gevoels/gedachtenleven). In de kunstzinnige therapie werken we eerst op het gevoelsleven in (je verbindt je met de kleur, vorm, lijn) en verdiepen dat naar energie en fysiek niveau. Het scheppen van kunst is dus niet iets dat je intellectueel raakt, maar een proces dat dieper gaat, dat energie en lichaamskracht geeft!

Dit proces wordt trouwens gestuurd door het 'hoogste' lichaam van de mens, het allesdoordringende Ik-lichaam. Daarin zetelt je zelfbewustzijn, je tegenwoordigheid van geest.

Hoe verloopt het?

Na een intakegesprek over je (fysiek/emotioneel) probleem, bespreken we wat jouw oefenweg wordt. Gaan we schilderen? Dan versterkt kleur jouw beleven. Of gaan we tekenoefeningen doen? Het lijnenspel volgen, vergroot je concentratie. Of gaan we boetseren en versterken we jouw vormgevende (daad)kracht. Vaak kiezen we een combinatie van oefeningen, passend bij jouw karakter (wat spreekt je aan) én je probleem/ziektebeeld (waar heb je last van). We werken veel met onderwerpen uit de natuur, de seizoenen, verhalen, gedichten of door jou aangedragen dingen, alles passend in jouw proces. Ervaring met kunst is zeker niet nodig. Wél een bereidheid tot oefenen. Dat baart kunst én gezondheid.

Hoe merk je dat het werkt?

Met een reeks van kunstzinnige oefeningen wordt je zelf-genezend vermogen aangesproken. Dat is je energie die dóórwerkt tot in het fysieke lichaam. Je merkt dat je je fitter gaat voelen. Vaak al snel, soms pas na langere tijd (rouw- en traumaverwerking). Wat er gebeurt is dat je levenskracht (je dagelijkse portie energie) toeneemt en zich beter verbindt met je emotionele leven. Er ontstaat een beter innerlijk evenwicht, tussen lichaam, energie en emotie.

Resultaten van deze behandelingsmethode zijn dat mogelijk de lichamelijke/emotionele klachten verminderen, levensenergie versterkt wordt en je leven meer zingeving krijgt (door versterkte ik-kracht).

Voor informatie kan je een vrijblijvend een (intake)gesprek aanvragen. De kosten voor de kunstzinnige therapie bedragen €65 per sessie van een uur. Voor alle vragen en informatie kunt je contact opnemen met Robert Zadelhof.


Contact

Atelier de Bron
Uden
06 40404011
info@atelierdebron.nu
Robert Zadelhof

Mountain View